Nghệ Sĩ

Diễn Viên

 

1/ Điều kiện làm việc :
- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành đạo diễn sân khấu
- Chủ động làm việc với nhóm sáng tạo vở diễn.
- Có đề tài phụ hợp với phong cách của sân khấu kịch Lê Hay
- Lập kế hoạch dàn tập thực hiện đúng tiến độ sản xuất vở diễn.

 


Get Adobe Flash player

Liên Hệ Đặt Vé

 

 


Hotline : 0903733748 


 

Tác Phẩm Nổi Bật

 

Liên Kết